Mythes en sagen liggen aan de basis van ons bestaan. Deze voorlopers van onze huidige religies laten zien hoe de mensheid geworsteld heeft met niet of moeilijk te beantwoorden vragen, niet in de laatste plaats die over de zin (of juist het gebrek daaraan) van ons bestaan. Dat religies niet het juiste antwoord waren, hebben we inmiddels tot ons aller schade en schande ontdekt. 90% van de oorlogen hebben een religieuze oorsprong, aangewakkerd door het menselijke egoïsme. Wat logisch is als je bedenkt dat de beleving  van religies in het ego van de mens verankerd is. 

 

Ook in de beeldende en literaire kunst heeft men geprobeerd antwoorden te zoeken. Dus ook door mij. Daarom deze site die vanaf de academische tijd (St. Joost, Breda, 1980) een overzicht geeft van een groot gedeelte van mijn vroegere werk (lees: zoektocht) tot 2000 ongeveer, aangevuld met het huidige werk vanaf het moment dat ik mijn beroep weer opgepakt heb na het overlijden van mijn vrouw Teja. (2014)

 

A. Sandee

 

 

p.s. Onder WOORDEN (hierboven in de titelbalk, hieronder de link) vindt U downloadmogelijkheden voor al mijn geschreven werk. Als .doc  en als Epub format. Gratis en zonder registratie. Kijk gerust.